A daughter may outgrow your lap, but never your heart

onsdag 20 mars 2013

Namnet Ella


År 2011 då Ella föddes och döptes kände jag inte till många med samma namn som hon, men nu har fjolårets statistik över populäraste namnen kommit ut och där ligger Ella på första plats :)
bilden tagen då Ella hade enterovirus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar